YES KLAR
PAUSE

Sverige kan bättre

Över 400 000 svenskar saknar idag ett arbete. Det är fler än tre gånger så många som antalet barn som föds i år 1 2. Det är helt oacceptabelt. Vi har blivit världsmästare i att hålla hårt i pengarna samtidigt som behoven hela tiden ökar. Tågen går inte i tid, bostadsbristen tilltar och våra äldre får inte den omsorg som de förtjänar. Detta samtidigt som hundratusentals svenskar inte vill något annat än att ha ett arbete att gå till.

Det behöver inte vara så.

Regeringen har lovat att Sverige ska ha lägst arbetslöshet till år 2020 5. Det är ett bra mål men för att nå det så krävs investeringar. I bostäder, i infrastruktur och i välfärden. Satsningar som ger nya lägenheter, fler vägar och järnvägar och en bättre omsorg. Och nya jobb och tillväxt. Både idag och i framtiden. Varje arbetslös som får ett jobb innebär fler som kan köpa varor och tjänster och fler företag som nyanställer. Ekonomerna kallar det en ”expansiv ekonomisk politik”, vi kallar det en smart politik.

Sverige kan bättre. Det är dags att investera.

1. Fler tåg som rullar – i tid

Organisationen Svenskt Näringsliv har räknat ut att Sverige har en infrastrukturskuld på 300 miljarder kronor 6. Alltså vägar och järnvägar som borde byggts, underhåll som borde genomförts och utbyggnad som hade behövts. Det får effekter. Förra året var exempelvis person- och godståg i Sverige försenade med sammanlagt 72 000 timmar. Det kostar oss fem miljarder kronor, varje år 7. Ska vi komma ikapp måste anslagen till infrastruktur öka. Minst en procent av BNP borde satsas på ny infrastruktur. Det innebär nio miljarder kronor mer per år. Så skapar vi jobb och tillväxt i dag och i morgon.

2. 75 000 nya bostäder — varje år

Att flytta in i en egen lägenhet för första gången är ett första steg mot ett självständigt liv. Men det är lika mycket en nödvändighet för att samhället ska klara jobben och framtiden.

Vi vet att varje ny byggkran som reser sig mot himlen innebär nya jobb i byggbranschen men skapar också tillväxt och jobb i resten av samhället. Fler kan flytta dit jobben och utbildningarna finns, fler kan köpa varor och tjänster och fler företag vågar nyanställa. Dagens byggtakt är på tok för låg för att klara dagens och morgondagens behov. Vi vill höja ambitionerna och bygga 75 000 nya bostäder varje år fram till 2018. Så klarar vi framtiden. Räntorna är lägre än någonsin, inflationen obefintlig och behoven av nya bostäder enorma. Då är det smart att bygga Sverige starkt.

3. En värdig omsorg

En promenad i vårsolen. En dusch. En kopp kaffe och några skratt. För många en självklarhet, men alltför ofta bristvaror inom omsorgen. Stress, press och underbemanning går ut över både personal och de som behöver välfärden allra mest.

Det är inte bara ovärdigt mot de som drabbas, det är också en förlust för hela Sverige. Sedan 1987 har andelen offentliga jobb per invånare minskat med närmare en tredjedel 1. Samtidigt är behoven större än någonsin. Det har lett till att 140 000 personer i Sverige har gått ner i arbetstid eller helt slutat jobba för att ta hand om anhöriga när äldreomsorgen inte räcker till 9. Det är vansinne.

Vi vill att det skapas 30 000 nya heltidsjobb inom äldreomsorgen med rätt utbildad personal. På så vis blir omsorgen bättre och fler kan jobba istället för att ta hand om nära och kära.

4. En bättre skola

Var tredje elev går ut gymnasiet utan fullständiga betyg. Den svenska skolan halkar efter. Land efter land går förbi oss i internationella undersökningar 4. Framförallt har skillnaden mellan skolor ökat och det bästa du kan ha i dagens svenska skola är välutbildade föräldrar. Det är inte rimligt att alla unga inte får samma chans.

Vi vill investera i en jämlik skola med ordentliga resurser som tar vara på varje elevs talang och potential. Där varje elev får verktygen att lyckas, samtidigt som Sverige rustar sig i den hårdnande internationella konkurrensen. Då kan vi tävla med smarta idéer och vassa hjärnor – inte med låga löner.

5. Över 100 000 nya jobb

Alla de satsningar vi föreslår har en sak gemensamt: De skapar nya jobb i dag och bygger Sverige starkt för framtiden.

Det räcker inte att sätta upp ambitiösa mål utan vi måste också agera. Politik handlar om att göra skillnad, om att våga. Redan för två år sedan föreslog LO investeringar i bostäder, infrastruktur och i välfärden motsvarande 70 miljarder kronor. Det hade skapat över 100 000 nya jobb. Jobb som verkligen behövs.

Nu går vi vidare. Under våren kommer LO att presentera en rapport med konkreta förslag om hur Sverige åter kan nå full sysselsättning. Tänk ett samhälle där alla som kan också får jobba. I ett sådant Sverige ökar tryggheten och framtidstron.

För varje dag som går förlorar vi en chans att investera i människor och gör det ännu svårare att komma ikapp. Det betyder fler som inte kommer till jobbet i tid, fler som inte har någonstans att flytta och fler utan ett arbete att gå till.

Läs mer i rapporten vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

OOPS!

Något gick fel, försök igen. Kvarstår problemet var god kontakta oss.

Tack!

Du kommer nu få ett mail när rapporten går att ladda ner.

Gå med i Opinionsnätverket

Referenser

1. SCB (2015). Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Mars 2015. 2. SCB (2015). Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 1749–2014. 3. SCB (2015). Nybyggnad av bostäder. 4. Skolverket (2013). PISA 2012. 5. Socialdemokratiska arbetarepartiet (2015). Jobben är vår främsta prioritering. 6. Svenskt Näringsliv (2014). Fortsatt arbete med Infrastrukturskulden. 7. Trafikverket (2014). Tillsammans för Tåg i Tid. 8. Molin, E. (2012). PM om offentliga investeringar. LO. 9. Szebehely, M., Ulmanen, P. & Sand, A. (2014). Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? 10. Skolverket (2011). Skolverkets lägesbedömning 2011.